PZU ŻYCIE S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) was established through a notarial deed executed on 18 December 1991 by the following founders: the State Insurance Company (currently Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA), Polski Bank Rozwoju SA, and Bank Handlowy w Warszawie SA. Since 12 November 2002, PZU SA has been the sole shareholder of PZU Życie SA.
View more at: www.pzu.pl/grupa-pzu/pzu-zycie