MZURI REZULT

MZURI REZULT

Dobrze przygotowane pole jest gwarancją efektywnego siewu, więc nie czekaj.
REZULT to najlepszy sposób, aby przygotować Twoje pole do siewu.
REZULT to jedynie 2 l paliwa na hektar na:
• przerwanie parowania gleb po zbiorach
• sprowokowanie nasion chwastów i samosiewów do kiełkowania
• regulacja zachwaszczenia
• regulacja aktywności ślimaków
• przyspieszenie rozkładu resztek pożniwnych
• wymieszanie nawozów mineralnych, wapniowych i organicznych (stałych i płynnych) z glebą
• równomierne rozmieszczenie resztek pożniwnych, a przede wszystkim słabo rozdrobnionej i rozrzuconej słomy
• idealne przygotowanie pola do siewu
• możliwość wysiewu roślin poplonowych