Centrum Badawczo-Rozwojowe – wkopanie węgla kamiennego